Правила и условия

Условия за ползване

1. Обхват

2. Сключване на договор

3. Срокове за доставка

4. Собственост на стоките

5. Юрисдикция

6. Право на отказ

7. Поверителност на данните

8. Отговорност за данните

9. Отговорност за дефекти

  

1. Обхват

За деловите взаимоотношения между П-Софт ЕООДбул. Демокрация 46А8000 Бургас и на клиента само за тези правила и условия. Противопоставяне или отклоненние от тези правила и условия, не се приемат от П-Софт ЕООД и им противоречат изрично. Противоречие с условията на клиента са валидни, само ако П-Софт ЕООД изрази писмено съгласие. В добавка, условията за авторското право и авторското право върху всички закупени продукти са на П-Софт ЕООД.

  

2. Сключване на договор за покупко-продажба

След въвеждане на личните данни и натсикане на бутона за поръчка, потребителят създава обвързваща поръчка за артикулите в пазарната количка. Потребителят получава потвърждение за поръчката чрез имейл на елетронния адрес, подаден във формата за поръчка. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждение на формата за поръчка от потребителя.

  

3. Доставка

  1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер.

  2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената артикулита. Цената за доставка се определя допълнително, в зависимост от предпочитаната куриерска фирма, теглото и размера на продукта.

  3. Срокът на доставката е специфчен за всеки продукт и е упоменат в описанието на артикула .

  

4. Собственост на стоките

Стоките остават собственост на П-Софт ЕООД до пълното плащане от клиента.

  

5. Юрисдикция

Мястото за решаване на юридически въпроси е Бургас, България. Важи само ако клиента е юридическо лице.

  

6. Право на отказ

Клиента има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Правото на отказ не е валидно за артикули, изработени по индивидуална поръчка. При упражняване на право на отказ от страна на клиента, платената сума се възстановява в рамките на 30 календарни дни, считано от момента на подаване на заявлението за отказ. От заплатената сума се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиента е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това П-Софт ЕООД.

Всички заявления за отказ трябва да бъдат изпращани към:

П-Софт ЕООД
ЕИК: 201235494
бул. Демокрация 46А
8000 Бургас
България
Телефон: + 359 (885) 131 - 478
E- mail: info@charshiia-handmade.com

  

7. Поверителност на данните

П-Софт ЕООД се задължава да полага необходимата грижа, съгласно закона, и отговаря за защита на информацията, придобида чрез клиентската регистрация, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури.

Договорът между П-Софт ЕООД и клиента представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://www.charshiia-handmade.com/bg/therms-and-conditions. Всички данни за поръчките на клиента са винаги достъпни в клиентския профил.

С приемането на общите условия, клиента се съгласява личните му данни да се използват от П-Софт ЕООД, за идентификация по сключените договори, счетоводство, статистически и маркетингов анализ в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

  

8. Отговорност за данните

П-Софт ЕООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в сайта. 

При грешки в съдържанието, валидно сключените договори за продажба обвързват страните по тях и изпълнението  или унищожението им се извършва по реда на законодателството. При унищожаване на договора, поради неточност в предоставените данни никоя от страните не дължи обезщетение.

П-Софт ЕООД не гарантира непрекъснат достъп до страницата и не носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа.

П-Софт ЕООД запазва правото си да спира достъпа до страницата по всяко време без да обосновава причини за това.

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на П-Софт ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. 

П-Софт ЕООД си запазва правото да измени настоящите общи условия за ползване по всяко време, с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

  

Чрез ползването на страницата https://www.charshiia-handmade.com, Вие приемате всички правила, условия и указания.

Настоящите Общи условия на П-Софт ЕООД, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им - 03.02.2017 г.

  

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на телефон: + 359 (56) 590 045