Поверителност на данните

Този сайт се управлява от

П-Софт ЕООД
бул. Демокрация 46А
8000 Бургас
България


Телефон.: +359 (0) 56 - 590 045

И-мейл: info@charshiia-handmade.com

Данъчен номер: BG 201235494

 

Банка

Първа Инвестиционна Банка
П-Софт ЕООД

IBAN: BG17FINV91501004587789
BIC: FINV9150

 

Известие за отговорност

Въпреки внимателния контрол ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни връзки. Те са единствено отговорни за съдържанието на свързаните страници.
Авторски права на търговски марки, снимки и изображения. Изображенията използвани на нашия уебсайт са били реализирани от производителите или фотографи за нашата компания.
Всяко използване за лични цели не е позволено. Благодарим на всички за подкрепата.

Всички търговски марки на нашия уеб сайт са търговски марки, изображения и знаци са собственост на съответните им собственици. Ние нямаме корпоративни връзки с тях.

Връзки към други сайтове: Ние не сме отговорни за съдържанието на сайтове, към които има връзка в нашия сайт. Това се отнася за клиентски сайтове, партньорски сайтове и сайтове с партньорска програма.

Марки: Magento е регистрирана търговска марка на Irubin Consulting Inc.
iPhone , iPad и iPod са търговски марки на Apple Inc.
Google е регистрирана търговска марка на Google Inc.
Facebook е регистрирана търговска марка на Facebook Limited
twitter е регистрирана търговска марка на Twitter, Inc.


Copyright © 2016 P-Soft LTD . Всички права запазени.